Onze inspecties vergeleken

We zetten onze meest gangbare inspecties op een rij

Vergelijk onze meest gangbare keuringen inhoudelijk en kom tot een keuze.

Algemene bouwkundige inspectie:
Een uitgebreide inspectie met uitgebreid rapport, geschikt voor vrijwel elk gebouw. 

Bouwkundige Quickscan:
Geschikt oor woningen van na 1980, waaraan op het eerste gezicht niks mankeert. 
Rapportage ca 4-5 pagina’s.

NHG-garantie keuring:
Bedoeld voor woningen tot maximaal € 325,000,= (incl. energiemaatregelen € 342.500,=), ten behoeve van de NHG-garantieregeling.
Rapportage volgens NHG-model (ca 4 pagina’s).

Rapport algemene bouwkundige inspectie:
Een uitgebreide rapportage met een heldere uitleg van het geconstateerde, met een opgave van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en een indicatie van de kosten hiervan, alsmede een raming van kosten voor gewenste aanpassingen.
Het rapport is makkelijk leesbaar, rijk voorzien van foto’s.
Daarnaast bevat het meerdere algemene bouwkundige artikelen en achtergrondinformatie.

Omvang: inclusief de bijlagen ca 40 pagina’s.
Een aanrader! 

Rapport Bouwkundige Quickscan:
Een zeer beknopte rapportage met basisinformatie over de woning en de geconstateerde gebreken. Het bevat uiteraard ook een opgave van het noodzakelijke herstelwerk en de raming van kosten hiervan. 

Rapportage ca 4-5 pagina’s.
Het rapport bevat geen adviezen en geen foto’s.

Rapport NHG-garantie keuring:
Bedoeld voor woningen tot maximaal € 325,000,= (incl. energiemaatregelen € 342.500,=), ten behoeve van de NHG-garantieregeling.

Rapportage volgens NHG-model (ca 4 pagina’s).

Algemeen:
We openen de ramen en deuren alleen:
– als er toestemming is gegeven.
– als er sleutels beschikbaar zijn en er niets hoeft te worden geforceerd. 

Wanneer de inspectiemogelijkheden beperkt zijn (b.v. door zware gordijnen, horren o.d.) zal dat worden gemeld aan de opdrachtgever. 

Algemene bouwkundige inspectie:
geprobeerd wordt alle ramen en deuren te openen.

Bouwkundige Quickscan:
per verdieping wordt een raam of deur geopend.

NHG-garantiekeuring:
geprobeerd wordt alle ramen en deuren te openen.

Onze bouwkundige controleert de woning zo volledig mogelijk, de eventuele bijgebouwen op hoofdlijnen. Hierbij worden de volgende zaken gecheckt:

  • Fundering
  • Onderbouw
  • Kruipruimte (vanaf het luik)
  • Gevels en dragend werk
  • Constructievloeren
  • Dakconstructie, plat dak, het dakbeschot
  • Dakkapel, lood, maar ook dakramen
  • Kozijnen, ramen en deuren
  •  Buitenschilderwerk
 • Binnenwanden
 • Plafonds
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer en toilet
 • Keuken
 • Schilderwerk in de woning
 • De installaties (water, gas, elektra etc.) – visueel
 • Riolering – visueel
 • Brandveiligheid
 • Beglazing en ventilatie
 • Vochtmeting met betrekking tot houtrot
 • Vochtmeting met betrekking tot optrekkend vocht
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige

Algemeen:
We openen de ramen en deuren alleen:
– als er toestemming is gegeven.
– als er sleutels beschikbaar zijn en er niets hoeft te worden geforceerd. 

Wanneer de inspectiemogelijkheden beperkt zijn (b.v. door zware gordijnen, horren o.d.) zal dat worden gemeld aan de opdrachtgever. 

Algemene bouwkundige inspectie:
geprobeerd wordt alle ramen en deuren te openen.

Bouwkundige Quickscan:
per verdieping wordt een raam of deur geopend.

NHG-garantiekeuring:
geprobeerd wordt alle ramen en deuren te openen

Wij inspecteren zolders zo nodig met gebruikmaking van een ladder van maximaal 3 meter lengte, en uitsluitend indien dat veilig en redelijk is (o.a. harde ondergrond).

Energiemaatregelen kunnen hebben geleid tot dikke lagen thermische isolatie op zolders. Het is niet veilig om over dit materiaal heen te lopen omdat het de posities van de draagbalken, water- en afvoerbuizen, bedrading en andere aansluitingen verbergt. Dit kan de omvang van de inspectie en de reikwijdte van het rapport beperken.
Bijgevolg zal dit aan de klant worden gemeld.

Algemene bouwkundige inspectie:

Wij inspecteren zolders en dakconstructies visueel, met extra aandacht voor de delen die kwetsbaar zijn voor aantasting en beschadiging.

Wanneer doenlijk zonder destructie van materiaal: kleine hoekjes van thermische isolatie worden opgetild zodat de dikte en het type ervan, en de aard van de achterliggende constructie kunnen worden vastgesteld (indien wij het veilig achten om dit te doen).

Wanneer toestemming is verleend en het veilig is en noodzakelijk, worden een klein aantal lichte bezittingen verplaatst zodat inspectie kan plaatsvinden.

Bouwkundige Quickscan:
Wij verwijderen of verplaatsen geen panelen  en/of isolatiemateriaal, opgeslagen goederen of andere zaken. Niet-bevloerde zolders worden vanaf het luik beoordeeld en uitsluitend visueel beoordeeld.

NHG-garantie keuring:

Wij inspecteren zolders en de dakconstructies visueel, met extra aandacht voor de delen die kwetsbaar zijn voor aantasting en beschadiging.

Wanneer toestemming is verleend en het veilig is en noodzakelijk, worden een klein aantal lichte bezittingen verplaatst zodat inspectie kan plaatsvinden.

Algemene bouwkundige inspectie:
Wij inspecteren het oppervlak van de vloer en lichten waar er specifiek aanleiding toe is mogelijk de hoeken op van losliggend tapijten of andere vloerbedekkingen. Wij beoordelen alle vloeren op overmatige doorbuiging door middel van een ‘hiel-drop’ test. 

Bouwkundige Quickscan:
Wij inspecteren het oppervlak van blootliggende vloeren, maar tillen geen tapijten, vloerbedekkingen of vloerdelen op en verplaatsen geen meubilair. Wij zullen geen luiken optillen of een ‘omgekeerde kop en schouders’-inspectie uitvoeren. Wij zullen vloeren beoordelen op buitensporige doorbuiging door middel van een ‘hiel-drop’ test.

NHG-garantie keuring:
Wij inspecteren het oppervlak van de vloer en lichten waar er specifiek aanleiding toe is mogelijk de hoeken op van losliggend tapijten of andere vloerbedekkingen. Wij beoordelen alle vloeren op overmatige doorbuiging door middel van een ‘hiel-drop’ test. 

Algemeen:
Bij inspectie van de onderzijde van de vloer wordt een omgekeerde ‘hoofd en schouders’-inspectie uitgevoerd op het toegangspunt (hetzij fysiek of met behulp van spiegels, camera’s en dergelijke).

Indien het veilig is om dit te doen, kan een grondiger inspectie van de ondervloer worden uitgevoerd door de ruimte te betreden.
Dit is alleen op speciaal verzoek en indien vooraf schriftelijk overeengekomen.

Algemeen:
Wij voeren geen controle- of ontwerpberekeningen uit en testen de installaties of -toestellen op geen enkele manier. 

In alle gevallen adviseren we klant dat verdere, meer specifieke tests en inspecties zullen plaatsvinden indien de bewoner geen bewijs levert van passend installatie en/of onderhoud (b.v. factuur), of wanneer de klant zekerheid wenst over de toestand, de geschiktheid en de veiligheid ervan.

Algemene bouwkundige inspectie:
Wij tillen waar dit zonder hulpmiddelen  mogelijk is, deksels van afvoerkanalen op c.q. draaien ze los (waar dat veilig is en zonder schade te veroorzaken) om de normale werking van de afvoerkanalen bij dagelijks gebruik observeren. (Niet bij onbewoonde woningen.)

Waar wij het passend en praktisch achten voor de beoordeling van het systeem, omvat de controle op “dagelijks gebruik” het opendraaien van kranen voor sanitair en het doorspoelen van toiletten, zodat de werking van zichtbare afvoerleidingen kan worden waargenomen.

Bouwkundige Quickscan:
Wij tillen geen inspectiedeksels c.q. schroeven geen deksels los op van riolering.

NHG-garantie keuring:
Wij tillen geen inspectiedeksels c.q. schroeven geen deksels los op van riolering.

Algemeen:
Onder overige installaties wordt verstaan alle normaal gebruikelijke leidingen en bekabelde installaties, met inbegrip van de elektrische installatie, warm- en koudwatersystemen, verwarming, ventilatie, duurzame-energiesystemen, enzovoort.

Wij voeren geen ontwerp- of controleberekeningen uit en testen de installaties of apparaten op geen enkele manier.

In alle gevallen zullen wij de opdrachtgever adviseren dat verdere tests en inspecties nodig zullen zijn indien de bewoner geen bewijs levert van passende installatie en/of onderhoud, of de opdrachtgever zekerheid wenst over de toestand, de geschiktheid en de veiligheid ervan.

Algemene bouwkundige inspectie:
Wij observeren de normale werking van de installaties bij dagelijks gebruik (waar dat veilig is en zonder schade te veroorzaken), met inbegrip van het uitvoeren van een steekproef van verlichting en afzuigventilatoren. En tevens de bewoner vragen de verwarming te bedienen.

Bouwkundige Quickscan:
Wij beoordelen steekproefsgewijs en uitsluitend visueel de onderdelen van de verschillende installaties.

NHG-garantie keuring:
Wij observeren de normale werking van de installaties bij dagelijks gebruik (waar dat veilig is en zonder schade te veroorzaken), met inbegrip van het uitvoeren van een steekproef van verlichting en afzuigventilatoren. En tevens de bewoner vragen de verwarming te bedienen.

Algemeen:
Wij voeren een visuele inspectie uit van het terrein binnen de grenzen van de betreffende woning en, waar nodig, vanaf aangrenzende publieke ruimte.

Algemene bouwkundige inspectie:
Wij voeren een inspectie van het terrein uit, waarbij wij letten op eventuele ongewone beperkingen.
Gebreken die verband houden met het terrein kunnen kostbaar zijn om op te lossen. Daarom zullen wij deze tijdens de bouwkundige keuring ook vermoede problemen aangeven. Voorbeelden hiervan zijn het beoordelen van steunmuren die dreigen in te storten, diep verzakte paden of opritten, en vervallen grensmuren of schuttingen.

Niet inbegrepen: juridische en verzekeringstechnische consequenties. Wij controleren geen vergunningen etc.

Bouwkundige Quickscan:
Wij voeren een vluchtige inspectie van het terrein uit tijdens een algemene rondwandeling. De beoordeling omvat uitsluitend uiterlijke kenmerken.

De inspectie omvat ook de binnen- en buitenkant van alle permanente bijgebouwen die niet aan de hoofdwoning vastzitten, waar toegang mogelijk is, en die relevant zijn voor de opdracht en de verzoeken van de klant.

Wij gebruiken passende methoden en apparatuur (b.v. spiegel-op-stok) om een dak te inspecteren dat niet zichtbaar is vanuit een raam of vanuit een ander deel van het hoofdgebouw, en dat zich niet meer dan drie meter boven de grond bevindt, indien het veilig en redelijk is om dit te doen.

NHG-garantie keuring:
Als bij de Bouwkundige Quickscan.

Algemene bouwkundige inspectie
Past onze grondige algemene bouwkundige inspectie je het best?
Wil je er meer van weten, klik dan op de knop hieronder.

Bouwkundige Quickscan
Of kun je volstaan met een quickscan?
Kom meer te weten door op onderstaande knop te drukken

NHG-garantie keuring
Je hebt behoefte aan uitgebreide informatie over deze regeling en keuring?
Gebruik dan de onderstaande knop.

Heb je een besluit kunnen nemen?
Of is er juist iets niet duidelijk? 
Met de onderstaande knop kom je met ons in contact.
Maak er gerust gebruik van!

Scroll to Top