Klachten

Klachten

Klachtenprodedure

Wij zien graag dat u tevreden bent met de dienst die wij verzorgen. Indien dat niet het geval is, willen wij graag weten waarom, zodat wij kunnen trachten het probleem op te lossen. En om onze procedures in voor het voordeel van toekomstige klanten te verbeteren.

Indien u vragen over uw rapport hebt, is de bouwkundige die het heeft opgesteld de persoon die deze het beste kan beantwoorden, u kunt het beste het eerst met hem of haar contact opnemen. De meeste vragen kunnen over de telefoon op per email snel worden beantwoord.

Bij klachten adviseren wij u deze klacht schriftelijk in te dienen, en te richten aan degene die het rapport heeft opgesteld. Wilt u in uw brief uw klacht duidelijk omschrijven, met opgave van details en omstandigheden? Voeg eventueel kopieën van relevante documenten, foto’s e.d. bij.
Klachten zullen onderzocht worden en wij streven ernaar uw klacht binnen 21 dagen af te handelen.

Indien u ontevreden bent over enig aspect van de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan de Raad van Arbitrage van de ONRI. Deze instantie toetst uw klacht aan de van toepassing zijnde voorwaarden, inbegrepen de RVOI 2001-voorwaarden.

Scroll to Top