Het bouwdrama Vinkeveen

“In algemene zin constateerde ondergetekende dat in het project veelal sprake is van matig tot slecht vakmanschap....”

oordeel van arbiter Raad van Arbitrage voor de Bouw

Dramatisch veel onkunde, ontkenning en onwil

Recent zijn woningen in Vinkeveen gerealiseerd door een aannemer die pretendeert de happyness van de kopers voorop te stellen.
Hoe anders bleek de werkelijkheid. Na aanvankelijke onkunde bij de projectleiding volgden achtereenvolgens ontkenning en onwil.
Pas na gerechtelijk ingrijpen lukte het de aannemer op het juiste spoor te krijgen. 

Welke competenties had de aannemer?
Hoe zag de communicatie met de kopers er in werkelijkheid uit?
Welke rol speelde de gemeente hier?
En last but not least, welke lessen vallen hiervan te leren?

Over onkunde: de grote reeks missers

AA

“Ondergetekende heeft de indruk dat aanneemster er niet in is geslaagd die opmerkingen om te zetten in een verbetering van haar werkzaamheden.”

oordeel van arbiter Raad van Arbitrage voor de Bouw

“De constructeur geeft aan dat zij geen verklaring kan afgeven dat de woningen 50 jaar garantie krijgen. Er zijn teveel afwijkingen w o geen werkvloer, te grof beton en onvoldoende dekking.”

uit interne rapportage van de dienst Bouwtoezicht van de gemeente

Over ontkenning: en de desinformatie

BB

Over onwil: en hoe kopers feitelijk werden gedwongen te gaan procederen

CCCC

“Een van ons kwam al vroeg op het idee van een eigen toezichthouder, dat heeft ons uiteindelijk gered.”

een van de kopers

“De bouwfouten stapelden zich op, het was gewoon bizar om te zien hoe ze met onze opdracht omsprongen.”

een van de kopers

Over het afgedwongen herstel

DD

Over het eindresultaat

EEEE

“Nu ziet het er redelijk netjes uit, al is lang niet alles zoals het had moeten zijn. ”

een van de kopers

“We zijn door een hel gegaan. ”

een van de kopers

Over het gevoel

FF

Scroll to Top