Funderingsproblemen

  • Code 1: de kwaliteit is goed. Dit komt zelden voor bij funderingen van voor 1925.
  • Code 2: de kwaliteit is voldoende. De fundering zal de komende 25 jaar geen onderhoud nodig hebben. Binnen die tijd kan minimale schade worden verwacht.
  • Code 3: de kwaliteit is onder de maat. Binnen 10 tot 15 jaar kan lichte schade worden verwacht.
  • Code 4: de kwaliteit is onvoldoende. U zult de fundering onmiddellijk moeten herstellen of vervangen.

Let vooral op de datum van het funderingsonderzoek. Het kan zijn dat de fundering in de loop van de tijd (sneller) is verslechterd, waardoor een nieuw onderzoek een andere funderingscode kan opleveren.

Scroll to Top