Bouwkundige Quickscan

Wat is het?

Dit niveau is voor woningen waarvan eigenlijk al zeker is dat er geen al te gekke dingen naar voren zullen komen, en waarbij dan een inspectie op hoofdlijnen kan volstaan.

Samen lopen we door het pand en bespreken de staat van onderhoud. 

Wij voeren een inspectie op hoofdlijnen uit, waarbij we rekening houden met de bewoners en natuurlijk geen schade veroorzaken. De installaties worden visueel geïnspecteerd, maar niet getest.

Vervolgens ontvang je een beknopt rapport.

Het onderzoek

Onze deskundige loopt samen met de koper door het pand en bespreekt ter plekke de staat van onderhoud.

Onderdelen worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Afgesloten ruimten die normaal worden geopend of gebruikt door de bewoners worden geïnspecteerd indien dit veilig is (typische voorbeelden zijn zolders, kruipruimtes en kelders). Een kruipruimte wordt vanaf het luik geïnspecteerd.

Hoewel de installaties niet worden getest maar worden in bedrijf geobserveerd.

Wanneer onze inspecteur van mening is dat hij niet met redelijke zekerheid tot de nodige conclusies kan komen, zal hij de zaak voor verder onderzoek doorverwijzen. Bij de relatief nieuwe woningen zal dit eerder uitzondering dan regel zijn. 

Het rapport

Het rapport geeft een beknopte samenvatting van geconstateerde gebreken.

Het beschrijft bondig en indicatief het noodzakelijke herstelwerk. Het geeft:

Checklist

Onze bouwkundige controleert de woning zo volledig mogelijk, de eventuele bijgebouwen op hoofdlijnen. Hierbij worden de volgende zaken gecheckt:

 • Fundering
 • Onderbouw
 • Gevels en dragend werk
 • Constructievloeren
 • Dakconstructie, plat dak, het dakbeschot
 • Dakkapel, lood, maar ook dakramen
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Buitenschilderwerk
 • Binnenwanden
 • Plafonds
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer en toilet
 • Keuken
 • Schilderwerk in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Riolering
 • Brandveiligheid
 • Beglazing en ventilatie
 • Vochtmeting met betrekking tot houtrot
 • Vochtmeting met betrekking tot optrekkend vocht
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige

Keuze gemaakt?

Zet dan de volgende stap.

Klik op de button voor een offerte of afspraak 

Scroll to Top