Bouwkundige inspectie

Wat is het?

Dit niveau is voor kopers die behoefte hebben aan een professioneel advies op basis van een gedetailleerde beoordeling van het onroerend goed. Het is geschikt voor gebouwen van alle leeftijden en types, met uitzondering van grotere historische gebouwen.

Wij voeren een grondig en gedetailleerd onderzoek uit van alle delen van het pand, waarbij we rekening houden met de bewoners en natuurlijk geen schade veroorzaken. De installaties worden visueel geïnspecteerd, maar niet getest.

Ons schriftelijk rapport volgt het Nederlandse NEN6727-systeem, dat de conditie van het gebouw in 6 niveaus weergeeft, van uitstekend tot zeer slecht, met duidelijke vermelding van de punten van zorg, en bevat foto’s.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een gedetailleerde visuele inspectie van het gebouw, de installaties en het terrein en is uitgebreider dan een snap-shot-keuring.

Afgesloten ruimten die normaal worden geopend of gebruikt door de bewoners worden geïnspecteerd indien dit veilig is (typische voorbeelden zijn zolders, kruipruimtes en kelders). Een kruipruimte wordt vanaf het luik geïnspecteerd.

Hoewel de installaties niet worden getest, worden zij in normaal bedrijf geobserveerd – met andere woorden, zij worden in- of uitgeschakeld en/of bediend wanneer de bewoner daarvoor toestemming heeft gegeven en het veilig is om dit te doen.

Wanneer onze inspecteur van mening is dat hij niet met redelijke zekerheid tot de nodige conclusies kan komen, zal hij de zaak voor verder onderzoek doorverwijzen. Op dit onderzoeksniveau zal een dergelijke doorverwijzing echter eerder uitzondering dan regel te zijn.

Een rapport op dit  niveau is bedoeld om de koper alle informatie te verschaffen die hij nodig heeft om een beslissing te nemen.

Het rapport

Het rapport geeft een objectieve beschrijving van de bouwwijze en de voor de verschillende delen van het gebouw gebruikte materialen. Het beschrijft de staat ervan en geeft een indicatie van noodzakelijk herstelwerk, alsmede van aanbevolen of gewenste aanpassingen.

Bovendien zal het:

Checklist

Onze bouwkundige controleert de woning zo volledig mogelijk, de eventuele bijgebouwen op hoofdlijnen. Hierbij worden de volgende zaken gecheckt:

 • Fundering
 • Onderbouw
 • Gevels en dragend werk
 • Constructievloeren
 • Dakconstructie, plat dak, het dakbeschot
 • Dakkapel, lood, maar ook dakramen
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Buitenschilderwerk
 • Binnenwanden
 • Plafonds
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer en toilet
 • Keuken
 • Schilderwerk in de woning
 • Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Riolering
 • Brandveiligheid
 • Beglazing en ventilatie
 • Vochtmeting met betrekking tot houtrot
 • Vochtmeting met betrekking tot optrekkend vocht
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige

Je kiest voor deze inspectie?

Fijn. Zet dan nu de volgende stap en druk op onderstaande knop voor een offerte of een afspraak. 

Scroll to Top