NHG-garantie keuring

Wat is het?

De Nederlandse Nationale Hypotheek Garantie is uniek in Europa. Het helpt u om vanaf het begin een betaalbare en verantwoorde hypotheek af te sluiten. En als u door overmacht toch in de problemen komt met uw betalingen, kan de Nationale Hypotheek Garantie een vangnet zijn voor u en uw hypotheekverstrekker.

De voordelen van NHG-garantie

Uw rente kan tot 0,50% lager zijn dan bij een hypotheek zonder NHG-dekking.

Als u een hypotheek met NHG-dekking afsluit, kunt u de NHG-kosten aftrekken van uw belastbaar inkomen. Als u een hypotheek met NHG-dekking afsluit, weet u zeker dat uw hypotheek past bij uw financiële situatie.

De hypotheekadviseur beoordeelt uw hypotheekaanvraag namelijk op basis van de normen voor verantwoord hypothecair krediet van het Nibud.

De NHG geeft u een vangnet om op terug te vallen als u bijvoorbeeld verlies maakt bij de verkoop van uw woning. En als u uw baan verliest, arbeidsongeschikt raakt of gaat scheiden.

Als er tijdens de looptijd van de hypotheek betalingsproblemen ontstaan door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden van uw partner of echtscheiding, en er zit niets anders op dan de woning te verkopen met een negatief eigen vermogen? De restschuld kan dan worden kwijtgescholden.

Het vangnet

Als u een hypotheek met NHG-garantie heeft en door specifieke omstandigheden buiten uw schuld uw hypotheek niet meer kunt betalen, kunnen u en uw hypotheekverstrekker zich tot ons wenden voor ondersteuning.

De specifieke omstandigheden waaronder NHG in werking treedt zijn:
– als u uw baan verliest
– als uw relatie eindigt
– als u arbeidsongeschikt wordt
– als uw partner overlijdt

NHG is een garantie die aan de hypotheekverstrekker (bijvoorbeeld de bank) wordt verstrekt door een door de overheid gesteunde stichting, het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als uw omstandigheden veranderen door oorzaken waar u geen invloed op heeft, kan de NHG een vangnet zijn waarop u in moeilijke tijden kunt terugvallen.

Het doel is om u te helpen uw huis te behouden en te voorkomen dat u gedwongen wordt om met verlies te verkopen.

Wie komt in aanmerking?

In 2021 mag de koopsom van de woning – plus eventuele verbouwingskosten – niet hoger zijn dan € 325.000.

Voor energiebesparende voorzieningen is het zelfs mogelijk om tot € 344.500 te lenen, zolang het extra bedrag maar volledig aan die voorzieningen wordt besteed.

Verder zijn er specifieke inkomenseisen. Zo moet een zzp’er minstens 12 maanden een inkomen hebben verdiend met zijn of haar bedrijf en iemand met een vast contract moet een intentieverklaring kunnen overleggen. Ook voor het huis gelden normen. Zo moet de waarde van het huis worden bepaald door een gevalideerd taxatierapport.

Als er tijdens de looptijd van de hypotheek betalingsproblemen ontstaan door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden van uw partner of echtscheiding, en er zit niets anders op dan de woning met een negatief eigen vermogen te verkopen? Dan kan de restschuld worden kwijtgescholden.

Onderzoek en rapport verplicht?

Bij de aankoop van een bestaande woning moet een taxatierapport worden opgemaakt indien uit het taxatierapport blijkt dat:
a. de kosten van onmiddellijk noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud worden geraamd op meer dan 10% van de marktwaarde vrij van huur en gebruik; of
b. nader bouwkundig onderzoek wordt aanbevolen.

De kosten van onmiddellijk noodzakelijk herstel worden – ook indien de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd – vastgesteld op basis van uitvoering door derden.

Indien het onderzoeksrapport wordt opgesteld door een bouwbedrijf, dient het bouwkundig rapport te worden opgesteld conform het model bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (zie bijlage 3).

Indien er sprake is van een verplichting tot het overleggen van een expertiserapport, worden de daarin vermelde kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud aangemerkt als (onderdeel van) de kosten van kwaliteitsverbetering en is de aanvrager verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Scroll to Top