Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

KEURINGEN.NL is gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen. KEURINGEN.NL werkt onafhankelijke en professioneel. Wij helpen je graag verder.


AAN DEZE SITE WORDT MOMENTEEL GEBOUWD. ONE EXCUSES VOOR HET TIJDELIJK GEBREKKIG FUNCTIONEREN

Energielabel Het energielabel


energielabel Het energielabel vertelt ons over energiezuinigheid en helpt ons al bij de keuze van onder andere auto's, wasmachines en drogers. Zo spaart u het milieu en uw portemonnee. Sinds 2008 is er het energielabel ook voor huizen. Waar wordt het energielabel nou op gebaseerd? Het is een optelsom van de totale isolatie van uw huis, zoals het dak, de muren, de vloeren en de ramen. Ook wordt gekeken naar de energiezuinigheid van de vaste installaties. Denk aan warm water, ventilatie en verwarming. Het energielabel is uitvloeisel van Europees beleid, bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huis.

In Nederland kent men het voorlopige energielabel en het definitieve.


1. Wat is het energielabel?
Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

2. Vanaf wanneer is het energielabel verplicht?
Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder.
In januari en februari van 2015 heeft de overheid aan woningeigenaren een voorlopig energielabel opgestuurd. Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt zoals bouwjaar, woningtype en woonoppervlakte. Daarnaast is gebruik gemaakt van het WoonOnderzoek uit 2006. Hiermee kan bepaald worden welke energiebesparende maatregelen gemiddeld per woningtype zijn doorgevoerd.

3. Is het voorlopige energielabel afdoende bij de verkoop van een woning?
Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, de verkoper dient een definitief label van de woning te overhandigen.
Om het definitieve energielabel te krijgen, moet hij inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet hij een aantal vragen beantwoorden en indien nodig uw woninggegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer in de woning energiebesparende maatregelen zijn getroffen (na oplevering van de woning). Ook dient er een bewijs te worden aangeleverd voor de energiebesparende maatregelen. Vervolgens volgt er een controle op afstand door een erkend deskundige. Pas na de goedkeuring van de erkend deskundige wordt het definitieve energielabel vastgesteld.

4. Hoe ziet het energielabel eruit?
Het energielabel ziet er vrijwel hetzelfde uit als de labels voor witgoed en auto's. Het label loopt van klasse A t/m G. Op het label staan het adres en de energieprestatie van de woning. Aan de hand van de energiezuinigheid van de woning wordt de klasse van de woning afgeleid en met gekleurde letter aangegeven (een groene A is het meest energiezuinig). Bij het energielabel krijgt u een lijst met standaardmaatregelen om het energiegebruik van uw woning te verlagen. Denk aan het isoleren van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel of het aanbrengen van isolerend glas. Zie voorbeeld van het label.

5. Waarom wordt het energielabel ingevoerd?
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In dat streven past ook het energielabel. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol.

6. Hoe kom ik als verkoper of verhuurder aan een energielabel voor mijn woning?
In grote lijnen is deze vraag als onder punt 3 beantwoord.
Voor de controle op afstand door een deskundige gelden sterk uiteenlopende tarieven. Deze deskundige kan men zelf te kiezen uit een lijst die op de site www.energielabelvoorwoningen.nl wordt getoond. Er zijn maar liefst 690 deskundigen! De prijzen lopen uiteen van een paar euro tot maar liefst € 200. Selecteer een erkend deskundige (op basis van tarief, klantbeoordelingen of reactietijd).

7. Heeft elke woning een energielabel?
Ja, elke woning heeft een energielabel.

8. Ik heb een huis dat na 2007 gebouwd is. Moet ik dan ook een energielabel laten opstellen bij verkoop?
Als de bouwvergunning niet langer dan 10 jaar geleden is aangevraagd, is het bestaande label nog geldig.

9. Wordt het energielabel verplicht voor alle gebouwen?
Nee, voor enkele categorieën zal deze verplichting niet gelden. Het geldt niet voor: woonwagens; onverwarmde logiesgebouwen (bv. trekkershutten); gebouwen met een industriefunctie (bv. fabriekshallen); gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages) ; tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen); monumenten; gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën); alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

10. Hoe is de kwaliteit van de adviseurs gewaarborgd?
Gecertificeerde adviseurs moeten werken volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL9500). Die richtlijn stelt eisen aan advisering en opleidingsniveau en het gebruik van de laatste basismethode (gestandaardiseerde werkwijze). Er wordt een centraal examen ingesteld voor de opnemers en eindverantwoordelijken van het energielabel bij een adviesbedrijven . Dat betekent dat iedereen die energielabels verstrekt aan dezelfde eisen voldoet.

11. Waar kan ik terecht met klachten?
Als u een klacht heeft, probeert u er dan eerst samen met de betrokken adviseur uit te komen. U vindt de naam van de erkend deskundige terug op de overzichtspagina van de applicatie. Levert het gesprek met de deskundige niets op? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel. Let er wel op dat hieraan kosten (27,50 euro) zijn verbonden. Meer informatie vindt u op de site van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken.
Heeft u een klacht over uw voorlopige of definitieve energielabel of de procedure neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel. Er zitten op ma t/m do 8.00-20.00 uur en vr 8.00-17.00 uur medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. De helpdesk is per mail bereikbaar via helpdesk@energielabel.nl of telefonisch via 0800-0808.

12. Welke energiebesparingsmaatregelen kan ik het beste nemen om in een hogere klasse te komen?
Dat is per situatie afhankelijk. Voor een onafhankelijk advies kunt u de tool www.verbeteruwhuis.nl van Milieu Centraal raadplegen. Hier krijgt u specifiek voor uw situatie een overzicht van de beste verbetermaatregelen voor uw woning. Ook via www.eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kunt u ontdekken welke maatregelen voor uw woning geschikt zijn, wat de eenmalige kosten zijn en wat het u oplevert aan lagere energiekosten.
Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [01-06-2008]

  • proefversie [28-12-2007] [14-12-2016]