Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

KEURINGEN.NL is gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen. KEURINGEN.NL werkt onafhankelijke en professioneel. Wij helpen je graag verder.


AAN DEZE SITE WORDT MOMENTEEL GEBOUWD. ONE EXCUSES VOOR HET TIJDELIJK GEBREKKIG FUNCTIONEREN

Bouw- en verbouwbegeleiding   Bouwbegeleiding


Een mooie woning is niet altijd een degelijke woning. Het kopen van een woning begint meestal bij de verkopende makelaar of een projectontwikkelaar. Je ziet dan mooie brochures en je krijgt een stapel informatie mee met betrekking tot de indeling, de toegepaste materialen en soms ook de kleuren. Op basis hiervan neem je jeaankoop beslissing en regel jealles bij de notaris. Daarna is het wachten, wachten en wachten...

Bij een bouw of verbouwing kan er een hoop mis gaan. Niet onlogisch, want doorgaans heeft een aannemer of projectonwikkelaar deels andere belangen dan jij. Bij het overleg met jou wordt de constructie in de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten, dat betekent dat deze niet veranderd zou mogen worden. En om deze constructie gaat het nu. Als koper kun je normaliter wel invloed uitoefenen op de afwerking van de woning. Maar de onderhandelingen over meer- en minderwerk kunnen erg stroef lopen. En meer- en minderwerk leidt regelmatig tot conflicten, zeker wanneer er onvoldoende overleg vooraf is geweest en u de rekening hiervan achteraf gepresenteerd krijgt.

De constructie van de woning. Niet alle aannemers zijn degelijk genoeg om een 100% goed huis neer te zetten. Er wordt altijd wel wat "gerommeld" in de marge. Hier zie je in de praktijk niets van, want dat wordt voor de oplevering afgetimmerd of weggesmeerd. En mocht je toevallig bij de oplevering toch achter zo’n gebrek komen, dan valt er niets meer aan te doen. In zo'n geval is voorkomen beter dan genezen.

Natuurlijk is de aannemer verplicht alle bouwkundige constructies door te laten lichten door een gemeentelijke instantie zoals bouw- en woningtoezicht. Deze komt ook incidenteel keuren op de bouwplaats. In de praktijk is het meestal zo, dat zodra de plaats van de woning bepaalt is zij nog hooguit 2 keer komen kijken, en dan alleen nog om te zien of de aannemer de juiste constructieve verordeningen volgt. Meer tijd is er voor deze opzichters meestal niet.

Dus om zekerheid te hebben dat wat je gekocht hebt ook daadwerkelijk hetgene is wat geleverd wordt, en om te controleren of het geheel degelijk is, is het advies om een inspecteur van KEURINGEN.NL in de hand te nemen tijdens de bouw van uw woning. Zo voorkom je veel problemen achteraf.


Directievoering

Het laten bouwen van een woning, en nog meer een verbouwing, vraagt om inzicht en kennis van zaken op het gebied van de bouw. Jij als opdrachtgever hebt hiervoor meestal de kennis niet in huis, dus huur je die d.m.v. bijvoorbeeld een architect.

Met hem of haar kunt u afspreken dat deze de bouw van een woning begeleidt. Natuurlijk kost dit extra geld. Een groot nadeel van dit systeem is dat veel architecten de praktijkervaring missen die nodig is om de uitvoering van de bouw in goede banen te leiden of bij directievoering relatief duur zijn. De architect is immers gespecialiseerd in het ontwerpen.

Je kunt KEURINGEN.NL inhuren om de ontbrekende schakel in te voegen in het bouwproces. Onze ingenieurs overleggen met zowel de aannemer en architect, en controleren, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. In dit geval moet je, als opdrachtgever, ons zien als onafhankelijke deskundige die verder geen binding heeft aan het ontwerp of uitvoering van het onroerende goed.

De term directie voering heeft de volgende inhoud:
Het bestek en tekeningen toetsen aan de huidige normen en bruikbaarheid.
Het leiden van bouwvergaderingen.
Het maken van bouwverslagen.
Het begeleiden en controleren van de uitvoering.
Het aansturen van aannemer en architect.
Contacten onderhouden tussen opdrachtgever en architect, c.q. aannemer.
Het opleveren van het onroerende goed.
Het tussentijds adviseren en rapporteren naar u als opdrachtgever.

Mocht je verdere vragen hebben over dit onderwerp dan kun je je wenden tot ons kantoor, alwaar je altijd te woord gestaan wordt.Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [22-01-2008]

  • proefversie [28-12-2007] diversen [12-12-2010] [14-12-2016]